Múltunk

Hálánkat fejezzük ki Dóka Mariannának, alapítványunk leköszönő kuratóriumi elnökének az elmúlt 20 év munkájáért, melyet mi sem foglal össze megfelelőbben mint az alábbi, 2021. évi Kulcs díszpolgárává avatási laudáció:

„Tisztelt ünneplő egybegyűltek!
Szeretettel köszöntök minden kedves résztvevőt. Hálás, s egyben a legnehezebb feladat számomra, hogy olyan személy helyi munkásságát mutathatom be Önök számára kitüntetése alkalmából, aki magánemberként is közel áll szívemhez. Éppen ezért megoldhatatlan lett, hogy egy oldalba sűrítsem össze a méltatást.
Dóka Marianna Sztálin-városban született. Szülei révén a 70’-es évek óta kötődik Kulcs településhez, majd 1988-tól életvitelszerűen is otthonra leltek az Arany János utcában. Évtizedek óta részt vesz a falu közösségi életében, s hogy jól tette a dolgát mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a szétválás viharos időszakát követően, 1995-ben beválasztották Kulcs község első önálló képviselő testületébe.
Szívügye és feladata is volt többek között a turizmus fejlesztése; úttörő szerepet vállalt a helyi újság meghonosításában, a kulturális programok bonyolításában. Részt vállalt az ivóvíz kiépítésének szervezési, ellenőrzési feladataiban is. Akkori képviselő-társa, ahogyan jellemezte: igazi amazonként képviselte a lakók érdekeit. A megalkuvások sorát nehezen viselte, így képviselői székétől idő előtt megvált, azonban a közösségi életben való tevékenységét soha nem adta fel.
Nevéhez fűződik a Carpe diem Alapítvány létrehozása, melynek titkára, majd idővel elnöke lett. Az alapítvány 20 éves fennállása alatt gyökeresen beírta magát a település életébe. Igazi kuriózumként honosodott meg többek között a Bazsikám édes; a Boldog díj adományozása; a református templomkerti Civil etűd – kulturális csemegék; a Szent Iván éji közös sütögetések vagy a Közelebb hozzuk a világot, melynek alkalmából volt olyan év, amikor egyidőben 4 nagykövet és stábja tartózkodott kicsiny falunk területén. Úttörő munkát végzett az esélyegyenlőség helyi meghonosításában is, a Dunaferr Acélalapítvány partnerségével többek között országos szintű programot hoztak Kulcsra, mint az Ability Park. De teret, otthont adtak a megújuló helyi Vöröskereszt számára, emellett felkarolták célcsoportjuk problémáit, lehetőségeikhez mérten támogatást nyújtottak a szükségleteikhez. Sosem feledkezett meg az önkéntesek éves köszöntéséről sem, hisz nélkülük ezt az évről-évre megújuló folyamatos munkát nem tudták volna abszolválni. Legnagyobb projektje megvalósulásához közel 10 évre volt szükség, a legkülönfélébb nehézségek gördültek elé, nem sokan vitték volna végig, ő megtette: felépült, működött a Nap Háza, Hold Udvara. Elvitathatatlan, hogy a hátán vitte az ügyeket, oroszlánrésze volt minden fent említett momentumban. Erről a családja tudna a legtöbbet mesélni…

Civil életében is minden idegszálával azért küzdött, hogy a település előre haladjon, még akkor is, amikor ellenszélben kellett megvívnia harcait, márpedig ebből is volt bőven.
Emberi jellemét alapítványi önkéntese írja le legátfogóbban: civil felelősségtudatának és közösség érdekű folyamatos cselekvésének sokrétűsége jellemzi, olyan organikus személyiség, akinek van ereje és bátorsága elfogadni és megítélni az új idők kihívásait. Példát ad arra, hogy lehetetlen körülményeink közepette is van tétje és értelme az egyén közösségi cselekvéseinek. Olyan belső erőtartalékokkal rendelkezik a maga életútja tapasztalataiból is, hogy legmélyebbre taszított állapotából is képes fölállni, megújulni és tovább cselekedni. Megdöbbentő az a hatalmas erő, elszántság, céltudatosság, kitartás, tudásszomj, ami őt vezérli a járatlan útja során. Nem is értem egy ember, hogy tud egyszerre ennyi dologra figyelni, összpontosítani, kézben tartani úgy, hogy mellette háztartást vezet, családanya, feleség és nagymamaként is helyt áll. Egy igazi varázsló ő: bármihez nyúlt, értéket teremtett, energiát mozgósított. Egyre ritkább kincs a hozzá fogható a közéletünkben.

Egészségi állapotának fokozatos romlása végett sajnos elköszönni kényszerül az alapítványi élettől. Élete munkájától, a Háztól is megválnak, de még akkor is tesznek egy gesztust: tulajdonrészük egy negyedét odaajándékozzák településünk számára. Számos más helye lehetett volna e pénznek…
Egy hosszú, tartalmas és példamutató életút jelentős szakasza zárul le számára, melyet nem köszönhetnénk meg méltóbban, mint Kulcs Díszpolgára cím adományozásával. Jelen testület nem küszöbölheti ki az elmúlt időszak támogatás és hozzáállás hiányát, nem módosíthatja a megtörténteket, de abban bízik, hogy Marianna e címet követően is tanácsaival, szemléletével, kifogyhatatlan ötleteivel hozzájárul e ciklus eredményeihez. Mi ebben is mindenképp partnerek leszünk!”

Deák Ibolya önkormányzati képviselő

Szívből gratulálunk elért eredményeihez, kitartó munkájához és a megérdemelt elismeréshez!

Egyben köszönjük sokéves támogató munkáját Vargáné Boór Viola és Dr. Fenyvesi Béla leköszönő kuratóriumi tagoknak is.

a Carpe diem Alapítvány kuratóriuma