Carpe diem Rekreációs és Általános Képzési Alapítvány

Carpe diem Alapítvány holnap

 

Élj a mának!

 

Alapítványunk értelmezése szerint: Vedd ki minden napnak a boldog pillanatát, hogy holnap ismét Rád ragyogjon a nap!

 

 • Kiemelten közhasznú minősítéssel, 2001. szeptember 7-én került bejegyezésre a Fejér Megyei Bíróságon, Pk.63.265/2001/6. számmal.
 • Székhelye: 2458 Kulcs, Deák F. u. 80.
 • Nyilvántartási szám: 679
 • Bankszámlaszám: OTP Bank számlaszám: 11736037-20593104
 • Adószám: 18492501-1-07
 • Közhasznú minősítés, törv. rend. módosítás miatt:  2015 év.
 • Telephelye: 2458 KULCS Rákóczi út 151.

Alapítvány működési területe: Dunaújváros és a „Dunaújvárosi Kistérség” Adony és az „Adonyi Kistérség” közigazgatásilag határolt területeire terjed ki.

Szervezet  célja :  Az alapítvány célja az egészségügyi vagy bármely más okból kifolyólag – szellemi ,szociális,mentálhigiénés vagy fizikális szempontból-az alapítvány működési  területén élő súlyosan  hátrányos helyzetű emberek életminőségének  és társadalmi esélyegyenlőségének  javítása,társadalmi integrációjuk elősegítése, elsődlegesen olyan természetbeni szolgáltatások,foglalkoztatási módok közvetlen biztosításával,melyek alkalmasak az egyén  szellemi,fizikai és kommunikációs képességeinek, lehetőségeinek lekötésére  és fejlesztésére,továbbá a mindenkori  társadalmi keretek között az egyén személyiségének lehető legnagyobb mértékű kibontakoztatására.

Célok megvalósítása az alábbi rétegek ( célcsoportok) érdekében történik:

 • Fiatal pályakezdők,
 • Munkanélküliek
 • Időskorúak
 • Megváltozott képességűek,ezen belül mozgáskorlátozottak,szociálisan és mentálhigiénésen hátrányos helyzetűek,

o   Autisták, autisztikus tünetekkel élő fogyatékosok,

o   Neurológiai és pszichiátriai kórképeket ( SM,Stroke,Demenciák) mutató személyek

                                                                 Az alapító magánszemély az 1997. évi CLVI. Törvény 26.§ C. pontja szerint olyan közfeladatokat lát el, melyről törvény vagy törvény felhatalmazása alapján más jogszabály rendelkezései szerint valamely állami szervezetnek vagy helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia, mint például: egészségmegőrzés, egészségügyi rehabilitációs tevékenység szociális tevékenység, családsegítés nevelés és oktatás, képességfejlesztés hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése sport- és rekreációs tevékenység

Az alapítványt 5 tagú kuratórium működteti: 1 fő kuratóriumi elnök, 1 fő kuratóriumi titkár és 3 fő kuratóriumi tag. A kuratórium tisztségviselői munkájukat társadalmi munkában végzik, ezért díjazásban nem részesülnek.

A Carpe diem Alapítvány küldetésének tartja:

Mit?

Az egészséges és a – bármely okból – hátrányos helyzetű emberek segítését

Hol?

A Dunaújvárosi és az Adonyi kistérségben (2013. január 1-től a Dunaújvárosi járásban)

Kinek?

Korhatár nélkül bárkinek, aki csatlakozik az Alapítvány programjaihoz, és igénybe veszi szolgáltatásait

Miért?

Mert számára a legfőbb érték: az ember az egészség a megértés az elfogadás a mosoly!