Meghívó Elnökségi ülésre

Tisztelt Elnökségi és Felügyelő Bizottsági Tagok, meghívlak benneteket 2013. szept 28.-án 13,3O -ra
a Nap Háza- Hold udvara Rekreációs Központban (Kulcs Rákóczi F. u. 151.) tartandó elnökségi ülésre.
Napirendi pontok:
– beszámoló a rekreációs központ beruházásának lezárásáról
– beszámoló az AOSZ 2 nyári pályázatáról
– tájékoztatás a pályázatokról
– tájékoztatás az fszk által kiírt szülősegítő pályázatról
– tájékoztatás a rekreációs központ további működéséről
– egyebek

Megjelenésedre feltétlenül számítok.
Dunaújváros, 2013. 09.20.

Szente Csabáné
elnök

Esőemberek Szüleinek Dunaújvárosi Egyesület Elnökségének közgyűlési meghívója

Tisztelt Tagtársak!

 

2013. január 26.án 15 órakor az MMK-ban közgyűlést tartunk.

Napirendi pontok:

  1. Az elnökség 2012. évi beszámolójának elfogadása
  2. Az elnökség 2013. évi munkatervének elfogadása
  3.  Az egyesület 2013. évi munka és költségvetési tervének elfogadása
  4. 2013. évi tagdíj mértékének meghatározása
  5. Beszámoló a kulcsi beruházással kapcsolatban

Ha a közgyűlés a megjelent és szavazatra jogosult tagok számát tekintve határozatképtelen, a megismételt közgyűlést aznap 2013. január 26.-án 16 órakor megtartjuk a fent megadott helyen MMK-ban.

Felhívjuk a tagtársaink figyelmét, hogy a megismételt közgyűlés kizárólag az eredeti napirendi pontok tekintetében, a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

Dunaújváros, 2013. 01. 14.

Megjelenésedre feltétlenül számítunk.

Szente Csabáné
elnök