Meghívó

Tisztelt Tagtársak!

2012. május 31.-én 17 órakor az MMK 104-es termében közgyűlést tartunk.

Napirendi pontok:

  1. Az elnökség 2011 évi beszámolójának elfogadása
  2. 2011. évi számviteli beszámoló és közhasznúsági jelentés elfogadása.
  3. 2012. évi munka és költségvetési terv elfogadása
  4. 2012. évi tagdíj mértékének meghatározása
  5. Beszámoló a kulcsi beruházással kapcsolatban

Ha a közgyűlés a megjelent és szavazatra jogosult tagok számát tekintve határozatképtelen, a megismételt közgyűlést aznap 2012. május 31.-én 18 órakor megtartjuk a fent megadott helyen az MMK 104-es termében. Felhívjuk a tagtársaink figyelmét, hogy a megismételt közgyűlés kizárólag az eredeti napirendi pontok tekintetében, a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

Dunaújváros, 2012. 05. 14.

Megjelenésedre feltétlenül számítunk.

Szente Csabáné
elnök