2012. évi elnökségi határozataink

1/2012. számú elnökségi határozat (2012.03.14.)

Az Esőemberek Szüleinek Dunaújvárosi Egyesülete a Fejér Megyei Főügyészség T.C.44/2011/3/III. számú jelzésében foglaltakat az elnökség magára nézve kötelezőnek ismeri el és az abban foglaltaknak megfelelően jár el, figyelemmel a 2011. évi C.L.XXV.tv. rendelkezéseire is.

2/2012. elnökségi határozat (2012. április 2.)

 

 1./ Az  elnökség az Egyesület ezen eljárásra készített közbeszerzési szabályzatát és 2011. évi közbeszerzési tervét az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

 

2./Az elnökség megtárgyalta a „Agroturisztikai Központ kialakításatárgyú, A kbt. 122. §.    (7) bekezdése a.) pontja szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását, dokumentációját,  illetve közbeszerzési ütemtervét és  azt előterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

3. Az elnökség felhatalmazza elnökét, hogy az ajánlattételi felhívást az alábbi ajánlattevőknek közvetlenül küldje meg:

1./ Név: …………………………….. Cím: ………………………………………………………………………………

2../ Név: …………………………….. Cím: ………………………………………………………………………………

3./ Név: …………………………….. Cím: ………………………………………………………………………………

Határidő:

Felelős:   Szente Csabáné elnök

4./ Az elnökség a a Bizottság tagjának felkéri

Szavazó tagként: Kálmánné Tóth Mária

Megfigyelőként: Baksa József

Megfigyelőként: Dr Vágner Elza ügyvédet

5./ Az eljárás lebonyolításával megbízza a Faragó és Vágner Ügyvédi Iroda részéről eljáró dr. Vágner Elza ügyvédet.

6./ Felhatalmazza elnökét, hogy az eljárás lefolytatása során a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon.

Határidő: a közbeszerzési eljárás lezárásáig folyamatos

Felelős:  a kuratórium elnöke

3/2012. elnökségi határozat (2012. 05.08.)

Az elnökség határozatot hozott, mely szerint az elnökségi beszámolót a 2011. évi számviteli beszámolót és közhasznúsági jelentést az elnökség terjessze a közgyűlés elé  elfogadásra.

Felelős: Szente Csabáné elnök

4/2012. elnökségi határozat (2012.05.08.)

Az elnökség elfogadta a 2012. évre szóló elnökségi munkatervet.

 

5/2012. elnökségi határozat (2012.05.08.)

Az elnökség terjessze a közgyűlés elé a 2012. évi egyesületi munkatervet és költségvetési tervet elfogadásra.

Felelős: Szente Csabáné elnök

6/2012. elnökségi határozat (2012.05.08.

Az elnökség a tagdíj mértékének változatlanul hagyását javasolja a közgyűlésnek, melynek jelenlegi mértéke 400.- Ft/hó.

Előterjesztő: Szente Csabáné elnök

 

7/2012. elnökségi határozat (2012.05.08.)

 

Az Esőemberek Egyesülete 2012. május 31.-én 17 órakor az MMK-ban tartsa éves rendes közgyűlését.
Napirendi pontok:

Az elnökség 2011 évi beszámolójának elfogadása
2011. évi számviteli beszámoló és közhasznúsági jelentés elfogadása.
2012. évi munka és költségvetési terv elfogadása
2012. évi tagdíj mértékének meghatározása
Beszámoló a kulcsi beruházással kapcsolatban

 

8/2012. elnökségi határozat (2012.05.08.)

Az egyesület megbízza a Prodams KFT-t, hogy az egyesület könyvviteli, adózási feladatait lássa el.

Felelős: Kálmánné Tóth Mária programfelelős