Meghívó rendkívüli közgyűlésre

 

2012. június 16.-ára rendkívüli közgyűlést hívok össze Dunaújváros Károlyi Mihály sor 1.3.1. 15 órára az alábbi napirendi pontban:

– az egyesület hozzájárulása banki hitel felvételéhez, fedezet felajánlás

Amennyiben a közgyűlés a fenti időpontban határozatképtelen, 2012. június 16.-án 16 órakor a jelölt helyszínen a megjelentek számától függetlenül a meghirdetett napirend vonatkozásában határozatképes.

Megjelenésedre feltétlenül számítunk.

Dunaújváros, 2012-06-01

                                       Szente Csabáné

                                      elnök

Meghívó

2012. március 24.-én 15 órakor az MMK-ban rendkívüli közgyűlést hívok össze az alábbi napirendi pontokban:

 •  határozathozatal a T.C.44/2011/3/III. számú jelzésben foglaltakról
 • alapszabály módosítás
 • határozathozatal a T.C.44/2011/3/II. számú intézkedésben foglaltakról

Amennyiben a fenti időpontban a közgyűlés határozatképtelen, akkor 2012. március 24.-én 16 órakor a megismételt közgyűlés az eredeti napirendben szereplő ügyekben  a jelenlevők számától függetlenül határozatképes.

Megjelenésére számítva.

Dunaújváros, 2012-03-05

Szente Csabáné

elnök

Meghívó

Tisztelt Tagtársak!

2012. május 31.-én 17 órakor az MMK 104-es termében közgyűlést tartunk.

Napirendi pontok:

 1. Az elnökség 2011 évi beszámolójának elfogadása
 2. 2011. évi számviteli beszámoló és közhasznúsági jelentés elfogadása.
 3. 2012. évi munka és költségvetési terv elfogadása
 4. 2012. évi tagdíj mértékének meghatározása
 5. Beszámoló a kulcsi beruházással kapcsolatban

Ha a közgyűlés a megjelent és szavazatra jogosult tagok számát tekintve határozatképtelen, a megismételt közgyűlést aznap 2012. május 31.-én 18 órakor megtartjuk a fent megadott helyen az MMK 104-es termében. Felhívjuk a tagtársaink figyelmét, hogy a megismételt közgyűlés kizárólag az eredeti napirendi pontok tekintetében, a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

Dunaújváros, 2012. 05. 14.

Megjelenésedre feltétlenül számítunk.

Szente Csabáné
elnök

2012. évi elnökségi határozataink

1/2012. számú elnökségi határozat (2012.03.14.)

Az Esőemberek Szüleinek Dunaújvárosi Egyesülete a Fejér Megyei Főügyészség T.C.44/2011/3/III. számú jelzésében foglaltakat az elnökség magára nézve kötelezőnek ismeri el és az abban foglaltaknak megfelelően jár el, figyelemmel a 2011. évi C.L.XXV.tv. rendelkezéseire is.

2/2012. elnökségi határozat (2012. április 2.)

 

 1./ Az  elnökség az Egyesület ezen eljárásra készített közbeszerzési szabályzatát és 2011. évi közbeszerzési tervét az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

 

2./Az elnökség megtárgyalta a „Agroturisztikai Központ kialakításatárgyú, A kbt. 122. §.    (7) bekezdése a.) pontja szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását, dokumentációját,  illetve közbeszerzési ütemtervét és  azt előterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

3. Az elnökség felhatalmazza elnökét, hogy az ajánlattételi felhívást az alábbi ajánlattevőknek közvetlenül küldje meg:

1./ Név: …………………………….. Cím: ………………………………………………………………………………

2../ Név: …………………………….. Cím: ………………………………………………………………………………

3./ Név: …………………………….. Cím: ………………………………………………………………………………

Határidő:

Felelős:   Szente Csabáné elnök

4./ Az elnökség a a Bizottság tagjának felkéri

Szavazó tagként: Kálmánné Tóth Mária

Megfigyelőként: Baksa József

Megfigyelőként: Dr Vágner Elza ügyvédet

5./ Az eljárás lebonyolításával megbízza a Faragó és Vágner Ügyvédi Iroda részéről eljáró dr. Vágner Elza ügyvédet.

6./ Felhatalmazza elnökét, hogy az eljárás lefolytatása során a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon.

Határidő: a közbeszerzési eljárás lezárásáig folyamatos

Felelős:  a kuratórium elnöke

3/2012. elnökségi határozat (2012. 05.08.)

Az elnökség határozatot hozott, mely szerint az elnökségi beszámolót a 2011. évi számviteli beszámolót és közhasznúsági jelentést az elnökség terjessze a közgyűlés elé  elfogadásra.

Felelős: Szente Csabáné elnök

4/2012. elnökségi határozat (2012.05.08.)

Az elnökség elfogadta a 2012. évre szóló elnökségi munkatervet.

 

5/2012. elnökségi határozat (2012.05.08.)

Az elnökség terjessze a közgyűlés elé a 2012. évi egyesületi munkatervet és költségvetési tervet elfogadásra.

Felelős: Szente Csabáné elnök

6/2012. elnökségi határozat (2012.05.08.

Az elnökség a tagdíj mértékének változatlanul hagyását javasolja a közgyűlésnek, melynek jelenlegi mértéke 400.- Ft/hó.

Előterjesztő: Szente Csabáné elnök

 

7/2012. elnökségi határozat (2012.05.08.)

 

Az Esőemberek Egyesülete 2012. május 31.-én 17 órakor az MMK-ban tartsa éves rendes közgyűlését.
Napirendi pontok:

Az elnökség 2011 évi beszámolójának elfogadása
2011. évi számviteli beszámoló és közhasznúsági jelentés elfogadása.
2012. évi munka és költségvetési terv elfogadása
2012. évi tagdíj mértékének meghatározása
Beszámoló a kulcsi beruházással kapcsolatban

 

8/2012. elnökségi határozat (2012.05.08.)

Az egyesület megbízza a Prodams KFT-t, hogy az egyesület könyvviteli, adózási feladatait lássa el.

Felelős: Kálmánné Tóth Mária programfelelős

2012. évi Közgyűlési határozatok

1/2012. számú közgyűlési határozat

Az Esőemberek Szüleinek Dunaújvárosi Egyesülete elfogadja az egyesület elnökségének 1/2012. számú elnökségi határozatát, melyben az elnökség magára nézve kötelezőnek ismeri el a T.C.44/2011/3/III. számú FM Főügyészség jelzésében foglaltakat és annak megfelelően jár el, figyelemmel a 2011. évi C.L.XXV.tv. rendelkezéseire is.

 

2/2012. számú közgyűlési határozat

Az Esőemberek Szüleinek Dunaújvárosi Egyesülete határozatot hozott, melyben elfogadja a módosított alapszabályt.

 

3/2012. számú közgyűlési határozat

Az Esőemberek Szüleinek Dunaújvárosi Egyesülete a FM Főügyészség T.C.44/2011/3/II. számú felszólalását magára nézve kötelezőnek ismeri el, az abban foglaltaknak megfelelően jár el, figyelemmel a 2011. évi C.L.XXV. tv. rendelkezéseire.

Meghívó elnökségi ülésre

Tisztelt Elnökségi és Felügyelő Bizottsági tagok!

 

2014. február 01-én 14 órakor elnökségi ülést tartok Kulcs Nap háza – Hold udvara Rekreációs Központban.

 

Napirendi pontok:

–                    Az elnökségi 2014. évi munkatervének összeállítása.

–                    Közfoglalkoztatás tapasztalatai

–                    Pályázati tevékenység megbeszélése

–                    1 %-os kampány

–                    egyebek

 

Részvételetekre számítva:

 

Szente Csabáné

elnök

 

Dunaújváros, 2014.01.23.

Meghívó Elnökségi ülésre

Tisztelt Elnökségi és Felügyelő Bizottsági Tagok, meghívlak benneteket 2013. szept 28.-án 13,3O -ra
a Nap Háza- Hold udvara Rekreációs Központban (Kulcs Rákóczi F. u. 151.) tartandó elnökségi ülésre.
Napirendi pontok:
– beszámoló a rekreációs központ beruházásának lezárásáról
– beszámoló az AOSZ 2 nyári pályázatáról
– tájékoztatás a pályázatokról
– tájékoztatás az fszk által kiírt szülősegítő pályázatról
– tájékoztatás a rekreációs központ további működéséről
– egyebek

Megjelenésedre feltétlenül számítok.
Dunaújváros, 2013. 09.20.

Szente Csabáné
elnök

Esőemberek Szüleinek Dunaújvárosi Egyesület Elnökségének közgyűlési meghívója

Tisztelt Tagtársak!

 

2013. január 26.án 15 órakor az MMK-ban közgyűlést tartunk.

Napirendi pontok:

 1. Az elnökség 2012. évi beszámolójának elfogadása
 2. Az elnökség 2013. évi munkatervének elfogadása
 3.  Az egyesület 2013. évi munka és költségvetési tervének elfogadása
 4. 2013. évi tagdíj mértékének meghatározása
 5. Beszámoló a kulcsi beruházással kapcsolatban

Ha a közgyűlés a megjelent és szavazatra jogosult tagok számát tekintve határozatképtelen, a megismételt közgyűlést aznap 2013. január 26.-án 16 órakor megtartjuk a fent megadott helyen MMK-ban.

Felhívjuk a tagtársaink figyelmét, hogy a megismételt közgyűlés kizárólag az eredeti napirendi pontok tekintetében, a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

Dunaújváros, 2013. 01. 14.

Megjelenésedre feltétlenül számítunk.

Szente Csabáné
elnök

Meghívó elnökségi ülésre

2012. március 14.-én 15 órakor Dunaújváros Károlyi Mihály sor 1.3.1. az egyesület székhelyén elnökségi ülést tartok.

Napirendi pont:

Fejér Megyei Főügyészség T.C.44/2011/3/III. számú jelzésének tárgyalása

A téma fontosságára tekintettel megjelenésetekre feltétlenül számítok.

 

Dunaújváros, 2012-03-05

Szente Csabáné

elnök